Balea antibakteriálny hygienický gél, 300 ml

Cena 8.90
Dostupnosť: na sklade
Cena bez DPH: 7.42
Kód produktu: 1172
Záručná doba: 24 mesiacov

Antibakteriálny hygienický gél od Balea odstraňuje efektívne a spoľahlivo 99 % baktérií. Tým sa zaručuje, že ruky budú hygienicky čisté. Gél sa môže používať je bez vody a mydla. V praktickom dávkovači je jemný dezinfekčný prostriedok ideálny pre domácnosť

 

Zložky:

Nebezpečenstvo Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Obsahuje (R)-1-metyl-4-(propén-2-yl)cyklohexén. Môže vyvolať alergickú reakciu.